О пројекту

Веб страница www.radnickiuniverzitet.rs настала је као резултат двогодишњег рада на сређивању и систематском уређењу архивских докумената установе која је била правни претходник Центра за културу „Вук Караџић“ у Лозници. Кроз дванаест категорија представљени су формални и неформални облици образовања које је ова образовна установа реализовала током тридесетогодишњег постојања.

Садржај веб странице приређен је од стране Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница и Града Лознице.

Аутор садржаја веб странице је мср Биљана Радичевић, уредник образовних програма у Центру за културу „Вук Караџић“ Лозница.

Пројекат је подржан од стране Министарства културе Републике Србије на Конкурсу у области културног наслеђа (архивска грађа).

Грб града Лознице

Град Лозница

Лого Министарства културе

Министарство културе Србије

О универзитету

Након Другог светског рата у некадашњој СФР Југославији оснивани су раднички и народни универзитети како би одрасли имали могућност да стекну адекватно знање из одређених занимања која су била потребна за обнову и развој привреде. Раднички универзитет у Лозници основан је од стране Општинског народног одбора 20. новембра 1959. године.

У овој образовној установи организовани су следећи видови наставе: основно образовање и васпитање одраслих у виду потпуног (осмогодишњег) или непотпуног (краћег од осмогодишњег), припрема за полагање испита за усмерено образовање одраслих, усавршавање и стручно образовање одраслих, образовање за послове општенародне одбране и друштвене самозаштите, друштвено-политичко и марксистичко образовање, припремање за полагање пријемних и допунских испита, образовање из области културе, неговање традиција ослободилачих ратова, приказивање филмова, изучавање страних језика и организовање културног и културно-уметничког живота.

Раднички универзитет се састојао из четири целине:

  • Одељења за основно образовање,
  • Центра за усмерено образовање,
  • Центра за културу и
  • Центра за идејно-политички рад.

Ова образовна установа третирала се потпуно равноправно са другим школама. Програмске активности финансиране су из средстава Друштвеног фонда за школство, самосталне делатности и дотација.

Иако су раднички и народни универзитети били изједначени са школама, било је покушаја да се помоћу појединих одредаба закона спречи постојање установа овог типа.

Раднички универзитет у Лозници обављао је своје програмске активности све до 1989. године, када је одлуком Скупштине општине Лозница обједињен са Домом културе у нову установу − Културно-просветни центар „Вук Караџић“ Лозница.

Образовне програмске активности Радничког универзитета у Лозници

portfolio-post

ОПИСМЕЊАВАЊЕ И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

portfolio-post

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА I И II СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

portfolio-post

ОБРАЗОВАЊЕ РАДНИКА КОМБИНАТА „ВИСКОЗА“

portfolio-post

САРАДЊА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

portfolio-post

СРЕДЊЕ
УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ

portfolio-post

САРАДЊА СА РАДНИЧКИМ УНИВЕРЗИТЕТОМ „ЗЕМУН“

portfolio-post

САРАДЊА СА ВИШОМ ЕКОНОМСКОМ ШКОЛОМ ИЗ БЕОГРАДА

portfolio-post

САРАДЊА СА МАШИНСКИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

portfolio-post

ЦЕНТАР ЗА ИДЕЈНО-ПОЛИТИЧКИ РАД И МАРКСИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

portfolio-post

КУРСЕВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

portfolio-post

КУРСЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ОСНОВНИХ ЗНАЊА О ХИГИЈЕНИ

portfolio-post

КУРСЕВИ
СТРАНИХ ЈЕЗИКА